சனி, 28 பிப்ரவரி, 2015

Mazhai Mega Vanna (with English subtitles)https://www.youtube.com/watch?v=cS0ZFfoCqu8

படம்: தேசம்
இசை: AR ரஹ்மான்
பாடியவர்கள்: சித்ரா, ஸ்ரீநிவாஸ்
வரிகள்: வாலி

(கோதை கதறல்)

மழை மேக வண்ணா
உன் வைதேகி இங்கே.
பூவை மன்றாட அன்பே
உன் அருள் எங்கே ?

நா விழும் வார்த்தையோ
ரகுபதி ராமனன்றோ…
பூஜை மனம் தான் – கூவி
போற்றும் ஜெய ராமனன்றோ…

ராம நாமம் ஜெபித்தென்றும்
உள்ளமிது தேம்பிடாதோ…
ராம நாமம் ஜெபிதெங்கும்
உள்ளமிது ராமா…

பல ராட்ஷச நங்கை
இனமேவிய (இ)லங்கை
நெஞ்சம் தினமுறங்காதோ?
உன்னை அழைக்காதோ?
தூண்டில் புழுவாய்
மங்கை துடித்தாள்

(மழை மேக….)

(இராவணன் வருகிறான்)

நான்முகன் பேரன்
இலங்கை சூரன்
வந்தான் இங்கே!
கண்கள் ரெண்டில்
கனலைப் பார்
காட்டு தீயாக!

(இராவணன் கூற்று)

உன் ஜபம் தானோ
ராம நாமம்
உன் கதி தானோ
ராம நாமமும்..

ராம நாமம் தான்
ரக்ஷிக்கும் எண்ணம்
ஏனடி கண்ணே ? -

சீதா…….. சீதா !

புவியில் யாவும்
என் ஆட்சி !
என் உயிர் பெண்ணே.

    (சீதையின் கற்பு வரிகள்)

    என்னுடைய ஒரு சொல்லே
    உன்னை தீர்க்கும் – நீ
    எண்ணிடுக இலங்கேசா!
    தசரதன் மகன் வில்லுக்கு
    இழுக்காகும் – அவன்
    அயோத்தி மகராசா!

    மலரினும் மென்மை
    மழலையின் தன்மை
    வரிவில்லின் திண்மை
    வெண்ணிலவின் தண்மை

    எவர் வந்து களங்கம்
    விளைத்தாலும்,
    பெரும் எரிமலை
    பெண்மையடா !

(ராகவன் வரும் வர்ணனை)

பத்து தலைகளை தீர்க்க,
திரு மார்புகள் ஆக்க,
ஸ்ரீ ராஜா ராம் – இங்கு
அம்பிடலாம் – அந்த
இளையோன் லக்ஷ்மணன்
அண்ணன் பின்னே !

மழை மேக…

(இராவணன் இறுமாப்பு)

ராமன் மேல் ஆசை எதற்கு
ராமன் பேர் தான் ஆதாரமோ
உன் உயிர்காதல் அவன்தான்
ஊர் மெச்சும் வீரனோ?

என்னை அழிக்க ஆகுமா ? – அடி
நான் அலை பொங்கும் கடல் !
நான் மனம் போல் கொஞ்சம் மானே,
ராமனா என்னை மாய்ப்பது?

(ராமனின் உருகும் கோதை)

ராமன் எனது மனதின் மன்னன்,
ராமனே இரு கண்மணி,
ராமன் பேரே ஏத்தும் பெண்மான்,
ராமன் என் ஜீவன் என்பேன் !

ராமன் தழுவ மஞ்சள் மேனி
ராமனே எந்தன் சுவாசமே!
ராமனல்லால் ஷேமம் ஏது?
ராமன் தான் இங்கு யாவுமே!

(கூத்தின் கருத்தை சொல்லும் கவி)

ஓ ஓ ஓ
நன்மை என்னும் நல்ல மனதில்,
நின்றான் பார் ராமனே.
தீமையற்ற நெஞ்செல்லாமே,
பார்க்கலாமே ராமனை.

ராமன் பண்பை சொல்கிறேன்
எல்லோருக்கும் பிரிய நண்பனே
தீயசெயல் தான் பாவ ராவணன்
ராமன் என்றால் பண்பு தான்

ராமன் என்றால் பண்பு தான்
ராமன் பேரே பண்பு தான்
ராமன் சீரே பண்பு தான்
ராமன் பேரே பண்பு தான்

ராமன் சொல் தான் கனிமொழி
ராமன் தானே இருகண் விழி

மாற்று ராவண குணமனைத்தும்
ராமன் உந்தன் பார்வையில்
மாற்று ராவண குணமனைத்தும்
ராமன் உந்தன் பார்வையில்

(ராகவன் விஜயம், வெற்றி)

ஒ ஒ ஒ ஓ ஓ
அ அ அ ஆ ஆ
ஒ ஒ ஒ ஓ ஓ
அ அ அ ஆ ஆ
ஒ ஒ ஒ ஓ ஓ

(மழை மேக…)

(இறுதி யுத்தம்)

ராஜா ராமனும் வந்தார்
சீதா ராமனும் வந்தார்
ராஜா ராமசந்திரன் வந்தார்
ஸ்ரீ ராமசந்திரன் வந்தார்

ராமனும் வந்தார்
ராஜா ராமனும் வந்தார்
ஸ்ரீ ராமச்சந்திரன் வந்தார்…

(இராவண வதம்)

ராஜா ராமனும் வந்தார்
சீதா ராமனும் வந்தார்
ராஜா ராமசந்திரன் வந்தார்
ஸ்ரீ ராமசந்திரன் வந்தார்

ராமனும் வந்தார்
ராஜா ராமனும் வந்தார்
ஸ்ரீ ராமச்சந்திரன் வந்தார்…
ஹோ…..!
https://isaipaa.wordpress.com/2013/07/20/mazhai/
Blog Widget by LinkWithin